Diskour Prezidan
 
Nou kongre ozordi i mark 51-an lavi nou parti: SPUP, SPPF, Parti Lepep. Ozordi regar tou Seselwa i fikse lo nou. Tou travayer, envestiser, biznesman, sa ki pe al komans son lantrepriz, etidyan, lazenes, sitwayen aze, tanto pe ekout nou. Zot pe esper konfirmasyon nou lekip e nou partisipasyon dan prosen eleksyon. Zot pe mazin nou lavenir, nou linite, nou stabilite, nou devlopman.
 
 
Diskour Vis-Prezidan
 
NOU PREZIDAN IN TRAVAY !!!
Mon ti annan 2an ler nou Parti ti fonde an 1964 par Prezidan Rene. Mon papa ki sa letan ti pe travay Uganda ti bezwen fer sakrifis pour anvoy larzan Sesel pour kontribye dan fon nou Parti. Mon manman ti travay pandan 12an koman Sekreter dan Biro Brans Anse Royale.